TIPUS D’ALIMENTS

Són molts els tipus d’aliments que podem trobar al mercat.

Pel fet de ser tan variats, cada un d’ells, ens aporta unes propietats i uns beneficis diferents pel nostre organisme.

Així doncs, anem a conèixer una mica més detalladament aquests grans grups d’aliments que formen la nostra dieta

Roda d’aliments. Imatge extreta de: Font