PIRÀMIDE DELS ALIMENTS

La piràmide dels aliments és un esquema dels diferents grups d’aliments i de les racions que n’hem de prendre al dia.

Està construïda de tal manera que, els aliments que es troben a la base són més importants en la nostra dieta que els aliments que es troben en el vèrtex superior. 

És informació nostra 

Els aliments que es troben situats a la base de la piràmide són aquells que hem de consumir un major nombre de vegades a la setmana. En canvi, els aliments que es troben a la punta de la piràmide, són aquells que només hem de consumir ocasionalment. 

Piràmide dels aliments. Font.

El nostre equip de treball amb un cartell fer per nosaltres.

Informació extreta de: font.